เกี่ยวกับชับบ์
ชับบ์ เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ชับบ์ ดาเนินธุรกิจใน 54 ประเทศ ให้บริการด้านการประกันภัยสาหรับธุรกิจ การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจนให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม โดยมีความโดดเด่นในเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการ ช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย โดยเฉพาะความมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง มีความเชี่ยวชาญในการ รับประกันภัยและการบริหารจัดการสินไหมทดแทนที่เหนือกว่า รวมถึงการดาเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก บริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: CB) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500 index อนึ่ง ชับบ์ มีสานักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร์ก ลอนดอน รวมทั้งในเมืองอื่นๆ โดยมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 31,000 คนทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.new.chubb.com
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มบริษัทของชับบ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2490 โดย
บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นาด้านประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยสาหรับธุรกิจรายย่อย และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในประเทศไทย นาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลากหลายประเภท ทั้งประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยมีช่องทางการขายหลักผ่านธนาคาร ตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย และเครือข่ายสาขาของบริษัทฯ กว่า 15 สาขาทั่วประเทศ
About Chubb
Chubb is the world’s largest publicly traded property and casualty insurance company. With operations in 54 countries, Chubb provides commercial and personal property and casualty insurance, personal accident and supplemental health insurance, reinsurance and life insurance to a diverse group of clients. The company is distinguished by its extensive product and service offerings, broad distribution capabilities, exceptional financial strength, underwriting excellence, superior claims handling expertise and local operations globally. Parent company Chubb Limited is listed on the New York Stock Exchange (NYSE: CB) and is a component of the S&P 500 index. Chubb maintains executive offices in Zurich, New York, London and other locations, and employs approximately 31,000 people worldwide. Additional information can be found at: www.new.chubb.com
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited in Thailand is a Chubb company. Established in 1947 and based in Bangkok, Chubb Samaggi Insurance PCL. is a major writer of auto, small commercial and personal accident insurance. As a key player in the local general insurance market, it distributes its products including fire, marine, auto and personal accident insurance through banks, brokers, agents and its branch network comprising 15 offices.
Benefits
  • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 2. เงินโบนัสประจำปี
  • 3. ประกันชีวิตกลุ่ม
  • 4. ค่ารักษาพยาบาล (OPD,IPD,Dental)
  • 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 6. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • 7. เงินช่วยเหลือ (งานแต่ง,ฌาปนกิจครอบครัว,คลอดบุตร)
14 Positions
1.
Oct 17, 2019
Agency Manager (ประจำหลายจังหวัด)
pinlocation
In many provinces
salary icon
ตามตกลง
2.
Oct 17, 2019
Information Management Officer-MIS
pinlocation
Lak Si, Bangkok
salary icon
Not specified
3.
Oct 17, 2019
Casualty Underwriter
pinlocation
Watthana, Bangkok
salary icon
60,000
4. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
Tele-Marketing Supervisor
pinlocation
Watthana, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
5.
Oct 17, 2019
Tele - marketing Representative (English)
pinlocation
Watthana, Bangkok
salary icon
13,000+ค่าภาษา5,000+คอมมิชชั่น
6. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
นักศึกษาฝึกงาน ด้านบัญชี
pinlocation
Lak Si, Bangkok
salary icon
Not specified
7.
Oct 17, 2019
Customer Service Supervisor
pinlocation
Watthana, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
8.
Oct 17, 2019
Complaint Handling Manager
pinlocation
Watthana, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
9. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
Telemarketing (เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณท์ทางโทรศัพท์) @BTS อโศก
pinlocation
Watthana, Bangkok
salary icon
13,000 บาท + คอมมิชชั่น
10.
Oct 17, 2019
Basic Book Senior Officer
pinlocation
Watthana, Bangkok
salary icon
40,000
11.
Oct 17, 2019
Confirmation Call (เจ้าหน้าที่ยืนยันกรมธรรม์)-Salary13K
pinlocation
Watthana, Bangkok
salary icon
13,000
12. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
Admin Support (ระยะเวลา3เดือน สัมภาษณ์พร้อมเริ่มงานได้ทันที)
pinlocation
Watthana, Bangkok
salary icon
12,000-15,000
13.
Oct 17, 2019
Broker Business Officer
pinlocation
Lak Si, Bangkok
salary icon
Not specified
14.
Oct 17, 2019
Accident & Health Basic Book Officer (contract 6 months) ด่วน!!
pinlocation
Watthana, Bangkok
salary icon
15,000 -18,000 Bath
Contacts
เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 26-30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 และ 2/4 อาคารชับบ์ โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210
Fax: 02-955-0205, 02-611-3980
See Map