บริษัท พัฒนานาฬิกา จำกัด
ผลิตและประกอบตัวเรือนนาฬิกา ส่งออกต่างประเทศ
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - เสื้อฟอร์ม
  • - เบี้ยขยัน
  • - เงินรางวัลประจำปี
  • - ค่าพาหนะ,ค่าอาหาร
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พัฒนานาฬิกา จำกัด
46,48 ซอย20 มิถุนา 11 แยก 3
Samsen Nok Huai Khwang Bangkok 10310