บริษัท พัฒนานาฬิกา จำกัด
ผลิตและประกอบตัวเรือนนาฬิกา ส่งออกต่างประเทศ
Benefits
- ประกันสังคม - เสื้อฟอร์ม - เบี้ยขยัน - เงินรางวัลประจำปี - ค่าพาหนะ,ค่าอาหาร
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พัฒนานาฬิกา จำกัด
46,48 ซอย20 มิถุนา 11 แยก 3
Samsen Nok Huai Khwang Bangkok 10310