บริษัท เอ เค ปาร์คเกอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
เป็นบริษัทลงทุนโดยญี่ปุ่น 100% โดยเริ่มเปิดไลน์การผลิต ( Mass Production ) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และเครื่องปรับอากาศ ประเภทฉนวนกันความร้อนและเก็บเสียงในห้องเครื่อง (Felt Sheet)
Benefits
 • - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารOT
 • - ค่าเบี้ยขยัน
 • - ค่าเดินทาง
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - ประกันสังคม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - เงินช่วยเหลือการประกอบพิธีศพคนในครอบครัว
 • - โบนัสประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ เค ปาร์คเกอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
336 หมู่ 7 ซอย 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
Hua Samrong Plaeng Yao Chachoengsao 24190