JobThai
บริษัท เท็กซ์แมค จำกัด
ก่อตั้งมายาวนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรสิ่งทอ อะไหล่สำหรับเครื่องจักรสิ้งทอ ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้บริการติดตั้งเครื่องจักร และแนะนำข้อมูลทางเทคนิค โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ยืนหยัดเคียงข้างความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้า (Reliable Partnership)
Benefits
(พนักงานประจำ) - โบนัส/การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ) - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เมื่อผ่านทดลองงาน) - วันหยุดพักร้อน/ลากิจ/อื่นๆ - ชุดยูนิฟอร์ม - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น. (ยกเว้นตำแหน่งวิศวกรบริการ (ด้านเทคนิค))
zero position en
Contacts
บริษัท เท็กซ์แมค จำกัด
23/392 Moo 8 Soi Phong Siri Chai 2 Petchkasem Road,
Om Yai Sam Phran Nakhon Pathom 73160