บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
มีการขยายโครงการทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Benefits
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันกลุ่ม AIA
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
9 Positions
Contacts
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
เลขที่ 80/373-374 หมู่ที่ 3 ซอยคลองหลวง 26
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
See Map