JobThai
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขาย/นำเข้า เครื่องมือ เครื่องใช้ วัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตอัญมณี
1. ชุดยูนิฟอร์ม 2. โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี 3. ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) 4. วันหยุดพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือกฎหมาย
zero position en
บริษัท คุณภาพจิวเวลรี่ ซัพพลาย จำกัด
41/24-25 ซอยสีลม 19 ถนนสีลม
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500