บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องประดับ และเพชรกะรัตในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เพชรยูบิลลี่” โดยมีจำนวนสาขามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
Benefits
-ประกันสังคม -ประกันสุขภาพ -ประกันอุบัติเหตุ -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -OT -ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน -งานสังสรรค์ประจำปี -สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม (สำหรับตำแหน่งพนักงานขาย) -วันหยุดพักร้อนประจำปีสูงสุด 12 วัน -สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานสมรส,ฌาปนกิจ ฯลฯ -สวัสดิการเงินกู้ -สวัสดิการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธ.อาคารสงเคราะห์
Contacts
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้
Thung Maha Mek Sathon Bangkok 10120
Directions
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรี (ทางออกหมายเลข 2)
See Map