บริษัทฯ ของคนไทยที่ก่อตั้งมากกว่า 40 ปี และมีสถานีบริการน้ำมัน "ซัสโก้" "susco" อยู่ทั่วประเทศมากกว่า 240 สาขา และกำลังขยายธุรกิจ ต้องการที่จะรับสมัครบุคลากรที่รักความก้าวหน้า และพร้อมจะเติบโตไปกับเรา
Benefits
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ชุดฟอร์มบริษัทฯ ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ อาหารกลางวัน เฉพาะพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ มีโบนัสประจำปี(การพิจารณาขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานของบริษัท)
Contacts
บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ
Bang Pakok Rat Burana Bangkok 10140
See Map