บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด(ITE)ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2510 เป็นบริษัทรับเหมางานวิศวกรรมก่อสร้างชั้นนำของคนไทย ดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมก่อสร้างแบบ EPC หรือ Turnkey ครอบคลุมตั้งแต่งานออกแบบวิศวกรรม งานจัดซื้อ จัดหางานก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบนำเข้าใช้งาน รวมไปถึงงานบำรุงรักษาของอาคาร โรงงาน และระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เราให้บริการงานก่อสร้างวิศวกรรมครบทุกสาขาแบบครบวงจร (One Stop Services) ได้แก่ งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เครื่องกล โยธา HVAC ระบบท่อ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม งานของบริษัทอิตัลไทยวิศวกรรมครอบคลุมการให้บริการใน 4 กลุ่มธุรกิจ โดยแยกตามลักษณะการให้บริการและความชำนาญเฉพาะด้าน ดังนี้ 1. ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า (Smart substation Group) 2. ฝ่ายธุรกิจพลังงาน (Power Group) 3. ฝ่ายงานโครงการ / ฝ่ายงานก่อสร้าง (Project Group) 4. ฝ่ายงานระบบ M&E (Utility Group)
สวัสดิการ
สวัสดิการสำหรับพนักงานประจำ: - ค่าทำฟัน - ค่ารักษาพยาบาล - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) - ประกันสังคม - ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - การตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือการสมรส - เงินของขวัญการคลอดบุตร - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน - โบนัส (ขีึ้นอยู่กับผลประกอบการและผลงานรายบุคคล,ทีม) - การปรับเงินเดือนประจำปี - ค่าภาษา (TOEIC allowance) - ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) - แผนการฝึกอบรมพัฒนาระยะสั้น, ระยะยาว - แผนพัฒนาผู้นำ (Leadership program) - ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ** สำหรับการปฏิบัติงานประจำไซท์งาน - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ที่พักหรือเงินช่วยเหลือค่าที่พัก (ขึ้นอยู่กับแต่ละไซท์) - ค่าเดินทาง สวัสดิการสำหรับพนักงานประจำ: - ประกันสังคม
20
ติดต่อ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 10310
วิธีการเดินทาง
*งดรับสมัครผ่านช่องทาง walk in ที่บริษัท* - เรือคลองแสนแสบ: ท่าเรืออิตัลไทย - รถไฟฟ้า BTS: สถานีพร้อมพงษ์ (ทางออกที่ 3) ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง (25 บาท) - รถไฟใต้ดิน MRT: สถานีเพชรบุรี (ทางออกที่ 1) ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง (20 บาท) - รถเมล์สาธารณะ: สาย 11, 23 (สีครีมแดง), 93, 99, 113, 206 และ 60 - รถยนต์ส่วนตัว: อาคารจอดรถชั้น 4 - 10, อัตรา 20 บาท/ ชั่วโมง (อัตรากรณีแสตม์บัตรจอดรถ) - รถจักรยานยนต์ส่วนตัว: ที่จอดรถจักรยานยนต์ชั้นใต้ดิน, อัตรา 10 บาท/ ชั่วโมง (อัตรากรณีแสตมป์บัตรจอดรถ)