JobThai
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกและผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่วัฒนธรรมความบันเทิงของไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดยเริ่มต้นจากค่ายเพลงที่มีชื่อว่า “โรสซาวด์” (Rose Sound) ก่อนเปลี่ยนมาเป็นค่าย อาร์เอส โปรโมชั่น ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะมิวสิคไอคอนแห่งวงการเพลงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของประเทศ และกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างสรรค์ความบันเทิงของไทย ไม่ว่าจะเป็น ผู้รังสรรค์ภาพยนตร์ ละคร วาไรตี้โชว์ และเป็นผู้บริหารสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดรายการกีฬาระดับโลก ปัจจุบัน อาร์เอส กรุ๊ป เป็นผู้นำในด้านธุรกิจบันเทิงที่ครบครัน ที่มีเครื่องมือและพื้นที่สื่อของตนเองตั้งแต่การสร้างสรรค์งานดนตรี สื่อโทรทัศน์ วิทยุ รวมทั้งบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เรามีวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจบันเทิงที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งการสร้างจุดยืนในฐานะผู้นำการผสมผสานความบันเทิงและการค้าปลีก ด้วยโมเดล Entertainmerce โดยใช้วิธีการการเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการแก่ลูกค้า โดยเน้นการสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ไม่มีใครเหมือน ปัจจุบันอาร์เอสและบริษัทในเครือได้ดำเนินธุรกิจเวอร์ชวลมอลล์ ที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบครัน เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จจนได้รับยกย่องเป็นกรณีศึกษาในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมอันล้ำสมัย เพื่อความเป็นผู้นำในโลกธุรกิจที่หมุนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน นับเป็นความภูมิใจที่เราไม่ได้เป็นเพียงสื่อบันเทิงที่สร้างแรงบันดาลใจแต่เป็นช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึงได้โดยตรง ซึ่งมีสินค้าตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
Company Story
+16
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Contacts
RS Group
27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์เอ ถนนประเสริฐมนูกิจ
Sena Nikhom Chatuchak Bangkok 10900