Vanness Plus Consulting Co., Ltd.
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ จัดส่งพนักงานไปปฏิบัติงานตามบริษัทฯ คอมพิวเตอร์ชั้นนำ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุด
ติดต่อ
Vanness Plus Consulting Co., Ltd.
98 North Sathorn Rd., Sathorn Square Office Tower,37th Floor
Silom Bang Rak Bangkok 10500