JobThai
บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
บริษัท เด็ด อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 มีการวางยุทธศาสตร์ของธุรกิจที่ชัดเจน โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - วันหยุดตามประเพณี (ใช้วันหยุดตามธนาคาร) - ชุดฟอร์มบริษัท (บางตำแหน่ง)
Contacts
บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ห้อง 1801 ถนนสีลม
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500
Directions
- รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง ทางออกหมายเลขที่ 2 - รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสีสม ทางออกหมายเลข 2 ด้านโรงแรมดุสิตธานี