บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ และศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Mercedes – Benz Thailand) ในประเทศไทย มานานกว่า 76 ปี อีกหนึ่งพันธกิจที่ภาคภูมิใจ และให้ความสำคัญ ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ตลอดมาคือ การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้ชื่อ เมืองโบราณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี เพื่อการรองรับการขยายธุรกิจ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วน หนึ่งขององค์กรและเติบโตไปพร้อมกับเรา
Benefits
- เงินโบนัสประจำปี - การปรับค่าจ้างประจำปี - เงินค่าวิชาชีพ(บางตำแหน่ง) - เครื่องแบบพนักงาน - เบี้ยขยัน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาล / ค่าทันตกรรม / ตรวจสุขภาพประจำปี - อบรมพัฒนาความรู้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - งานสังสรรค์ปีใหม่ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด
สำนักงานใหญ่ 62-74 อาคาร 3 ถนนราชดำเนินกลาง
Bawon Niwet Phra Nakhon Bangkok 10200
Directions
อยู่ถนนราชดำเนินกลาง ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (ตรงข้ามศึกษาภัณฑ์)