JobThai
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ และศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Mercedes – Benz Thailand) ในประเทศไทย มานานกว่า 80 ปี อีกหนึ่งพันธกิจที่ภาคภูมิใจ และให้ความสำคัญ ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ตลอดมาคือ การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้ชื่อ เมืองโบราณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี เพื่อการรองรับการขยายธุรกิจ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วน หนึ่งขององค์กรและเติบโตไปพร้อมกับเรา
• ค่ารักษาพยาบาล • ค่าทันตกรรม • ปรับเงินเดือนประจำปี• ค่ารักษาพยาบาล • ค่าทันตกรรม • ปรับเงินเดือนประจำปี • เบี้ยขยัน (เฉพาะศุนย์บริการฯ) • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ตรวจสุขภาพประจำปี • ฉีดวัคซีน • ค่าทักษะภาษาอังกฤษ (ทุกตำแหน่ง) • เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ • ค่าวิชาชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง) • เงินค่าเข้ากะ (เฉพาะบางตำแหน่ง) • เครื่องแบบพนักงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 84/1 ชั้น 4 อาคารวิริยะพันธุ์ ถนนจรัญสนิทวงศ์
Bang Phlat Bang Phlat Bangkok 10700
อยู่ใกล้สะพานกรุงธน ตรงข้ามโรงเรียนพิมลวิทย์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เดินทางโดย MRT ลงสถานีสิรินธร