บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
นิ่มเอ็กซ์เพรสเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้า โลจิสติกส์ และรับส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศ ให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีศูนย์กระจายสินค้า (DC,Distribution Center) คลอบคลุมจังหวัดใหญ่ทุกภูมิภาค
การบริการของกลุ่มบริษัทนิ่มเอ็กซ์เพรส ประกอบด้วย
1) บริการขนส่งสินค้าด่วน (Door to door) รับถึงที่ต้นทาง - ส่งถึงที่ปลายทาง
2) บริการขนส่งสินค้าย่อย(Port to port) ลูกค้าส่งเองที่ต้นทาง – ลูกค้ารับเองที่ปลายทาง
3) บริการให้เช่าคลังสินค้า และบริหารคลังสินค้า(Inventory Management)
4) บริการห้องเย็น
บริษัทฯ ต้องการผู้ที่มีศักยภาพและรักการพัฒนาตนเองมาร่วมงาน เพื่อรองรับการการขยายงานสายธุรกิจใหม่สำหรับการเปิด AEC อาทิ ธุรกิจส่งสินค้าข้ามแดน, ธุรกิจcontainer yard รวมทั้งการขยายสาขาเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศ
**ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง**
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - เบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
  • - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี ( ตามผลประกอบการ )
  • - เงินช่วยบุตรคนแรก / เงินช่วยแต่งงาน
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
19/28-30 ซ.ศูณย์วิจัย
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 10310
เว็บไซต์: www.nimexpress.com
วิธีการเดินทาง
  • MRT พระราม 9 ,รถเมล์ 168, 137, 171, 179, R26E
ใช้งานแผนที่