บริษัท ออล อะเบาท์ ทีธ จำกัด
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย
Benefits
  • 1.โบนัสประจำปี
  • 2.ประกันสังคม
  • 3. การลาป่วย ลากิจ
  • 4. ชุดพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ออล อะเบาท์ ทีธ จำกัด
142/6-7 ถนนกาญจนาภิเษก
Bang Rak Phatthana Bang Bua Thong Nonthaburi 11110
event langing page