พันธกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ คือ Excellence in Business Automation Solutions สร้างสรรค์และส่งมอบนวัตกรรม ระบบการทำงาน (Business Process Innovation) ที่อัตโนมัติและอัจฉริยะ ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก ERP, Infra (infrastructure), Data, IoT, AI (Artificial Intelligent) บริษัทฯ มุ่งเน้น Design & Implement Solutions เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ รองรับความจำเป็นใหม่ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้าของลูกค้าของบริษัท นี่คือพันธกิจที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ เพราะนั่นคือ ความสำเร็จของลูกค้าของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อน และการขยายธุรกิจ
AI คืออนาคตของธุรกิจ บริษัทฯ จึง implement ERP ร่วมกับอุปกรณ์ IoT และ ข้อมูลจาก SCADA เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี คุณภาพและปริมาณมากพอที่จะสร้าง AI ด้วย Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Customer Engagement, Field Service รวมทั้ง LS Retail และ HR-Focus ผสานกับความเชี่ยวชาญของบริษัท ฯ ในการจัดการข้อมูลให้เข้าสู่กระบวนการสร้าง AI ย่อมนำสู่ Business Automation Solutions อย่างสมบูรณ์แบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมระบบการทำงานที่ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างลื่นไหล มีระบบช่วยในการตัดสินใจที่ช่วยลดเวลา ลดความเสี่ยง เชื่อถือได้ และมั่นใจใน มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล เช่น GDPR
ในส่วนของ Infrastructure บริษัทฯ Design & Deploy Datacenter ทุกรูปแบบ Physical, Virtualization, HCI, และ Cloud ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการใช้งาน ช่วยสนับสนุนกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนงาน ทุก application ทุกอุปกรณ์ IoT สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และเสถียรภาพของระบบและข้อมูล ลดอันตรายที่มา จากโลก cyber แล้วส่งต่อข้อมูลเข้าสู่กระบวนการ AI ดังนั้นระบบ infrastructure ที่ออกแบบโดยบริษัทฯ จึงมีประสิทธิภาพ เต็มที่ทั้งในการทำงานร่วมกับ ERP การจัดการ Data การทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IoT และการประมวลผลของ AIด้วยการปรับเปลี่ยน เรียนรู้เปิดรับเทคโนโลยี และการทำความเข้ำใจกับความต้องการใหม่ๆ ด้ำนธุรกิจโดยไม่มีข้อจำกัด ทำให้ บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 25 บริษัทไอทีที่ดีที่สุดในเอเซียในปี 2017 เป็นที่ 1 ในประเทศไทยในฐานะ Microsoft Business Solution อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2019 และเป็นหนึ่งเดียวของบริษัทคนไทยที่ได้รับรางวัล Microsoft Inner Circle
สวัสดิการ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - Outing ต่างจังหวัดประจำปี
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประกันสุขภาพ
  • - กองทุนสำรองเลี้่ยงชีพ
  • - ค่าทันตกรรม
  • - Fitness Center
10 ตำแหน่ง
1.
Oct 17, 2019
Tele Marketing
pinlocation
Bang Kapi, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
2.
Oct 17, 2019
Accounting & Finance (Asst. Manager or Manager)
pinlocation
Bang Kapi, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
3.
Oct 17, 2019
พนักงานขับรถ (ส่งสินค้า)
pinlocation
Bang Kapi, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
4.
Oct 17, 2019
Assistant Sales
pinlocation
Bang Kapi, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
5.
Oct 17, 2019
Sales ERP
pinlocation
Bang Kapi, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
6. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
Sales (Software, HW)
pinlocation
Bang Kapi, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
7. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
ERP Application Consultant
pinlocation
Bang Kapi, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
8.
Oct 17, 2019
CRM (Asst.Manager or Manager)
pinlocation
Bang Kapi, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
9.
Oct 17, 2019
บัญชี การเงิน (ตามหนี้)
pinlocation
Bang Kapi, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
10. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
Programmer
pinlocation
Bang Kapi, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
เลขที่ 10, 12 ซอยรามคำแหง 30 ถนนรามคำแหง
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
โทรศัพท์: 02-732-2090 ต่อ 101
แฟกซ์: 02-375-1563
เว็บไซต์: www.bhatarapro.com
Line ID: thekop_555
วิธีการเดินทาง
เข้ามาในซอยรามคำแหง 30 ประมาณ 50 เมตร ขวามือ