SCG Ceramics ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกระเบื้องเซรามิก ภายใต้เครื่องหมายการค้า คอตโต้ (COTTO) คัมพานา (CAMPANA) และโสสุโก้ (SOSUCO) ทำครบวงจรตั้งแต่การผลิต ทำการตลาด จนถึงการจัดจำหน่าย โดยผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกระดับ และยังเป็นบริษัทหลัก (Flagship Company) ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทย รวมถึงส่งออกกระเบื้องเซรามิกไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
Bang Sue Bang Sue Bangkok 10800
โทรศัพท์: 092-268-7615