24 Shopping บริษัทในกลุ่ม CP ALL เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการส่งมอบสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย รองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ช้อปปิ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ช้อปสนุก ทุกสิ่ง สะดวกจริง 24 ชม.”
Benefits
  • - โบนัส 4 ครั้งต่อปี
  • - ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
  • - ค่ารักษาพยาบาลครับครัวพนักงาน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
15 Positions
Contacts
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
119 อาคารธาราสาทร ชั้นที่ 9-10 ถนนสาทรใต้
Thungmahamek Sathon Bangkok 10120