เราเป็นบริษัทในเครือของ Humnanica มหาชน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้าน HR Outsourcing รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
บริษัท Humanca FAS ให้บริการงานสนับสนุน (บัญชีและการบริหารงานบุคคล) ผ่านระบบ Cloud Computing ครบวงจร โดยการให้บริการครอบคลุมงานด้านการวางแผนงบประมาณ การจัดทำบัญชี การจัดทำรงงบการเงินและรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน การยื่นภาษีต่างๆ การบริหารฐานข้อมูลพนักงาน การจัดทำเงินเดือนและผลตอบแทน การช่วยพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล และการจ่ายผลตอบแทนพนักงาน
Benefits
 • 1. สวัสดิการวันเกิดพนักงาน(หยุดพิเศษได้ 1 วันในเดือนเกิดเท่านั้นหรือขอรับเงินวันเกิด จานวนค่าแรง 1 วัน)
 • 2. วันลาประเภทต่างๆ ได้แก่ ลาไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาชดเชยวันทางาน ลารับราชการทหาร ลาคลอดบุตร ลาทาหมัน ลาเพื่อฝึกอบรม
 • 3. กองทุนเงินทดแทนบริษัทเป็นผู้จ่ายให้เป็นประจาทุกปี
 • 4. สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • 5. สวัสดิการ เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรมเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท กรณี พ่อ แม่ สามีหรือภรรยา และ บุตรติดตัว ของพนักงาน บริษัทรับเป็นเจ้าภาพงานศพ และพวงหรีด 1 พวง
 • 6. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
 • 7. ยารักษาโรค และมีคอร์สการนวดบรรเทาอาการ
 • 8. สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล OPD เบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัท , คนไข้ใน(IPD) เบิกประกันกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • 9. ได้รับเสื้อจานวน 1 ตัว/คน เมื่อผ่านการทดลองงาน
 • 10. สวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่า
 • 11. โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี
 • 12. ตรวจสุขภาพประจาปี ปีละ 1 ครั้ง
 • 13. รถรับส่งที่BTSสนามกีฬาแห่งชาติ
1 Position
1.
Oct 13, 2019
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
pinlocation
Pathum Wan, Bangkok
salary icon
500บาทต่อวัน
Contacts
2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road,
Rong Mueang Pathum Wan Bangkok 10330
Tel.: 02-636-6999 ext. 1301
Directions
ลงที่BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ เดินเข้ามาซอยรองเมือง 5 (ใช้เวลาเดินประมาณ 8 นาที) หรือ สามารถเรียกวินมอเตอร์ไซค์มาลงที่บริษัทได้ค่ะ
See Map