JobThai
บริษัท ชาร์มมิ่งแพนด้า จำกัด
เป็นแพลตฟอร์มบริการที่น่าเชื่อถือของผู้ประกอบการทั่วโลก บริษัททำอะไร พวกเราให้บริการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลาง-เล็กในการสั่งซื้อสินค้าและความต้องการขายสินค้าของลูกค้า บริษัทชาร์มมิ่งแพนด้า จำกัด ตั้งอยู่ที่กรุงเทพ ประเทศไทยโดยมีศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและคลังสินค้าอยู่ที่ประเทศจีน ศูนย์เทคโนโลยีของบริษัทมีทีมด้านวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการองค์กรธุรกิจถึง10ปี ในการเลือกสินค้า แนะนำสินค้าแบบใหม่ล่าสุด สินค้าขายดีและข้อมูลสินค้าที่มีฟังก์ชั่นดีๆอีกมากมายผ่านข้อมูลBig Dataจากเว็บไซต์สินค้าทั่วโลก CMpandaยังคิดค้นพัฒนาระบบDWS ระบบWMSอัจฉริยะที่ดูแลระบบการจัดการคลังสินค้าและยังเพิ่มคุณภาพในการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ CMpandaมีทีมซัพพลายเชนที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะและเจ้าหน้าที่จัดซื้อที่มีประสบการณ์ในการเจรจาลดต้นทุนสั่งซื้อสินค้า เพิ่มคุณภาพในการสั่งซื้อ ในปลายปี 2022นี้CMpandaมีพาร์ทเนอร์กว่า100บริษัทและมีลูกค้าลงทะเบียนใช้งานกว่า30,000ราย ในจำนวนนั้นมี10,000รายเป็นลูกค้าองค์กรธุรกิจ ในเรื่องของทัศนคติของCMpanda: ทีมงานของบริษัทนั้นกระจายตัวอยู่ที่กรุงเทพ กว่างโจว เซี่ยเหมินซึ่งทีมของพวกเรานั้นเป็นทีมที่มาจากต่างประเทศ แน่นอนว่าบริษัทของเรานั้นเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีพนักงานต่างสัญชาติ ต่างศาสนา นิสัย ความถนัดที่ไม่แตกต่างกันมารวมอยู่ด้วยกัน แต่บริษัทเราให้ความเคารพเรื่องความยุติธรรมเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ การให้อภัยโดยยึดหลักความยุติธรรมเที่ยงตรงเป็นหลักเกณฑ์ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยที่ไม่มีการก่อตั้งกันเป็นกลุ่มเกิดขึ้น บริษัทเราส่งเสริมให้พนักงานพูดคุยกันซึ่งหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของบริษัท ในเรื่องทัศนคติในการใช้คนนั้นเราจะเลือกใช้คนที่มีความสามารถ ส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะมีความถนัดในการทำงาน เพื่อให้พนักงานที่โดดเด่นมีความสามารถนี้ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี ในเรื่องค่าตอบแทนของCMpanda: บริษัทใช้รูปแบบMPในการให้ค่าตอบแทนเพื่อให้พนักงานได้มีความชัดเจนและมีหนทางในการพัฒนาตนเอง ระดับงานPจะเป็นการพัฒนาทางด้านทักษะเฉพาะทาง โดยตั้งไว้ตั้งแต่P3-P13รวมทั้งหมด11ระดับงาน ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ ; ระดับงานM จะเป็นระดับการบริหารจัดการ โดยตั้งไว้ตั้งแต่M1ถึงM8รวมทั้งหมด8ระดับงาน ตั้งแต่หัวหน้างานจนถึงประธานบริ
Benefits
เวลาทำการบริษัท 8:00AM-12:00AM,1:30PM-5:00PM CM Panda มีสิทธิประโยชน์ให้ก้บพนักงานตามกฎหมายเลขงานและอิื่นๆดังนี้ 1. ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ เพื่อสุขภาพที่ดีและความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต 2. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัว เช่น การลาคลอดบุตร การลาดูแลบุตร และการลาเพื่อทำหมัน 3. ลากิจธุระจำเป็น 3 วันต่อปี 4. วันลาหยุดพักผ่อน 7 วันต่อปีหลังจากผ่านทดลองงาน 5. ประกันสังคมตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน 6. การปรับเงินเดือนตามผลงาน
7. โอกาสในการเติบโตและพัฒนาตัวเองสำหรับพนักงานทุกคน 8. สวัสดิการเพิ่มเติมตามระดับตำแหน่งงาน. 9. ลาป่วย 30 วันต่อปี 10. ลาเพื่อรับราชการทหารหรือเข้ารับการฝึกทางทหาร 60 วันต่อปี 11. การลาเพื่อการฌาปณกิจ บิดา มารดา ภรรยา หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 12. การลาไม่รับค่าจ้างเป็นกรณี เช่น เหตุการณ์อุทกภัย ลาแต่งงาน เป็นต้น 13. การลาเพื่อเข้าร่วมสัมนา หรือ การพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 14. การลาเพื่ออุปสมบทสูงสุด 15 วัน
Contacts
บริษัท ชาร์มมิ่งแพนด้า จำกัด
444 ห้อง 10B ถ.พญาไท
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Directions
BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer