บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
เป็นศูนย์กลางการให้บริการซอฟต์แวร์อย่างครบวงจรด้าน e-Logistics และ e-Enterprise ครอบคลุมการให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เหนือกว่าด้านประสิทธิภาพและต้นทุนที่ต่ำลง ช่วยผลักดันให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้ในเวลาการค้าโลก ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประสบการณ์ในการพัฒนา และการให้บริการทางด้านการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ครบวงจร
สวัสดิการ
 • 1. ประกันสุขภาพ
 • 2. ทันตกรรม 3,000 บาท/ปี
 • 2. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 4. เงินสนับสนุนค่าซื้อคอมพิวเตอร์ 38,400 บาท
 • 5. สัมมนาประจำปี (มีทั้งในประเทศและต่างประเทศขึ้นกับนโยบายของบริษัทในแต่ละปี)
 • 6. เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน, คลอดบุตร, งานศพ
 • 7. ลากิจปีละ 7 วัน
 • 8. ลาป่วย 30 วัน
 • 9. ลาพักร้อน 15-20 วัน
 • 10.ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 11.เงินโบนัสประจำปี
 • 12.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 13.เลี้ยงอาหารกลางวันฟรีเดือนละครั้ง
 • 14.เสื้อโปโลปีละ 3-5 ตัว
 • 15.เงินช่วยเหลือกรณีอุทกภัย, วาตภัย, อัคคีภัย
 • วันทำงาน จันทร์-ศุกร์
ติดต่อ
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
เว็บไซต์: www.netbay.co.th
วิธีการเดินทาง
 • 1.รถประจำทางสายสาย 73 ,73ก ลงป้ายจุฬาซอย8และเดิน อาคารมั่นคงมาเรื่อยๆ 20 เมตรบริษัทฯ อยู่ซ้ายมือ
 • 2.BTS ลงป้ายสนามกีฬาแห่งชาติและนั่งวินมอเตอร์ไซด์ มายังบริษัท ฯ
 • 3. MRT ลงป้ายสามย่าน แล้วนั่งรถย้อนขึ้นมาหน้าห้างมาบุญครองแล้วต่อวินมอเตอร์ไซด์มายังบริษัท ฯ