บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
บริการข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
BINGO :
ให้บริการข้อมูลของนิติบุคคลในประเทศไทยผ่าน www.bol.co.th ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลสถานภาพทางการเงิน วิเคราะห์อุตสาหกรรม ดัชนีการชำระเงิน การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า การวิเคราะห์ตลาด และอื่น ๆ
DBThai :
ให้บริการข้อมูลนิติบุคคลในประเทศไทยผ่านทางระบบออนไลน์โดยคิดค่าบริการจากจำนวนข้อมูลที่ใช้งาน ลูกค้าสามารถค้นหาบริษัท และเลือกข้อมูลที่ต้องการและซื้อข้อมูลผ่านทาง www.bol.co.th
COL (Count Online) :
ให้บริการข้อมูลของบุคคลล้มละลาย และข้อมูลการขายทอดตลาดผ่านทางระบบออนไลน์
BIR :
BIR (Business Information Report) เป็นCredit report ซึ่งสามารถตรวจสอบระดับความเสี่ยงของบริษัทต่าง ๆทั้งในและต่างประเทศกว่า 70 ล้านบริษัท ใน 214 ประเทศทั่วโลก
สวัสดิการ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันสุขภาพ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • การสัมมนาฝึกอบรม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • งานรื่นเริงประจำปี
ติดต่อ
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
อาคาร SV CITY (SVOA) 900/8-10 ชั้น 14 ถนนพระราม 3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
เว็บไซต์: www.bol.co.th
วิธีการเดินทาง
  • รถเมล์สาย 125
  • รถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรีและต่อรถเมล์ด่วนพิเศษ BRT ลงสถานีวัดด่าน
ใช้งานแผนที่