บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นผู้นำ ทั้งทางด้านการพัฒนาสินค้าและการบริการ เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้ในการทำงาน หรือช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ตราผลิตภัณฑ์ ROCKWORTH ในการสร้างเอกลักษณ์ให้สะท้อนถึงคุณภาพและคุณค่าของเฟอร์นิเจอร์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้บริษัทฯ มีการลงทุนทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ จนได้รับใบรับรอง Green Process: Green Industry รับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสี เขียว(Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และ Green Product: SCS Indoor Advantage Gold Office Furniture จากสถาบัน SCS Global Services
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โดยร้อกเวิธ เป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับใบรับรองนี้
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันชีวิต
 • - โบนัสประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • - ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • - การลาศึกษาต่อ
 • - ยูนิฟอร์ม
 • - วันหยุดพักร้อนสูงสุด 12 วัน (ตามอายุงาน)
 • - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส อุปสมบท หรือบิดามารดา สามี ภรรยา บุตร เสียชีวิต
 • - ทุนการศึกษาบุตร
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาพิเศษ
 • - เลี้ยงสังสรรค์ ,กิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพ
 • - Commission /Incentive
 • - เบี้ยเลี้ยงพิเศษ กรณีปฏิบัติงานในวันหยุดพิเศษ
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 294-300 ถ.อโศก-ดินแดง
Din Deang Din Daeng Bangkok 10320
วิธีการเดินทาง
 • สำนักงานใหญ่ : จากสี่แยกรัชดา - พระรามเก้า ให้มุ่งหน้าข้ามแยกตรงมาทางฝั่งอโศก-เพชรบุรี บริษัท ฯ ตั้งอยู่ตรงเชิงสะพานข้ามคลองสามเสน
 • โรงงาน : ตั้งอยู่ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ใช้งานแผนที่