บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ (“TPBI”) (เดิมชื่อ บริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด)
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2530 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เพื่อการขายในประเทศไทย และส่งออกไปขายทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกัน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
•Consumables (กลุ่มสินค้าใช้แล้วหมดไป) ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้วที่โมเดิร์นเทรด และซุปเปอร์มาเก็ต, ถุงขยะ ที่ผู้บริโภคซื้อจากโมเดิร์นเทรด และซุปเปอร์มาเก็ต เพื่อใช้ในครัวเรือน รวมถึงถุง Reusable bag โดยใช้วัสดุ Recycle มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต และร่วมกับโครงการ วน ในการรณรงค์การคัดแยกขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิล นอกจากนี้ เรายังผลิตเม็ดคอมพาวด์ (Compound resin / Recycled resin) และมีการ Recycle พลาสติกกลับมาใช้ในการผลิตอีกด้วย
•Flexibles (กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน) ได้แก่ Multilayer Blown Film เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น บรรจุอาหารสำเร็จรูป อาหารแช่แข็ง บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอาง
•Paper (กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์กระดาษ) หรือ บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหารในธุรกิจ Restaurant and food service ได้แก่ ถ้วยกระดาษสำหรับเครื่องดื่มร้อน-เย็น, อาหาร, ซุป, ไอศกรีม ขนมปัง ฯลฯ
•Global trading (กลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมา-ขายไป) เช่น ถุงประเภทใช้ซ้ำ (Reusable) ชนิดต่างๆ ถุงบรรจุผักผลไม้ และบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร
ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร (Total Solution Provider) TPBI Group ยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่เรียกว่า บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Green Packing) ได้แก่ ถุงพลาสติกชนิดต่างๆ, ถุงหูหิ้ว, ถุงขยะ, ถุงผักและผลไม้ ซึ่งผลิตจากพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ และบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกย่อยสลายได้ เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
 • สวัสดิการดีๆ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินปรับประจำปี
 • - ค่า KPI / ค่าเป้างาน
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - พักร้อนประจำปีสูงสุด 10 วัน/ปี
 • - ห้องพยาบาล 24 ชม.
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินแสดงความยินดี "พิธีมงคลสมรส"
 • - เงินรับขวัญบุตร
 • - เงินอนุโมทนาอุปสมบท
 • - เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือกรณี บิดา, มารดา, คู่สมรสหรือบุตร เสียชีวิต
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - กิจกรรม "กีฬาสี สานสามัคคี"
 • - กิจกรรม CSR & ชุมชนสัมพันธ์
 • **และยังมีสวัสดิการอื่นๆตามกฏหมาย**
15 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
42/174 หมู่ที่5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์
Rai Khing Sam Phran Nakhon Pathom 73210
เว็บไซต์: www.tpbigroup.com
ใช้งานแผนที่