เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตและติดตั้งงานสถาปัตยกรรมที่ผลิตจากอลูมิเนียม สำหรับอาคารทั่วไปโดยเน้นอาคารสูงและขนาดใหญ่ เช่น ประตู หน้าต่าง และผนังกระจก สำนักงานใหญ่
Benefits
  • - ประกันชีวิตและสุขภาพหมู่ AIA
  • - สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
  • - เงินช่วยเหลือ ฯ
  • - โบนัส
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
15 Positions
Contacts
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2445/27-30 อาคารธารารมณ์ ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 10310
Website: www.yhsi.com
See Map