บริษัท อีจิซเทค จำกัด ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ท่ามกลางขุนเขาของอำเภอสันกำแพง เราเป็นโรงงาน 1 ใน 3 แห่งของกลุ่มบริษัทเชอวาล ที่มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเชียงใหม่ อีจิซเทคเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานการผลิตในระดับโลก ผลิตและจำหน่าย ตู้สำหรับบรรจุเครื่อง Server ที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล (Data center) เป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรม IT บริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปทั่วโลก ทั้งอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ภายใต้การผลิตแบบ OEM และภายใต้ตราสินค้าของเราเอง ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
Benefits
- ค่าน้ำมันรถ - คูปองอาหารกลางวัน - เบี้ยขยัน - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดยูนิฟอร์ม - รถรับ-ส่ง (บ้านทาแม่ออน /ลำพูน) - วันทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์
Contacts
บริษัท อีจิซเทค จำกัด
101 หมู่ที่ 4
On Tai San Kamphaeng Chiang Mai 50130
See Map