บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายเกร็ดขนมปัง ขนมปัง และผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทขึ้นรูปสูญญากาศ (Thermoforming Plastics)
สวัสดิการ
  • 1. โบนัสประจำปี
  • 2. งานสังสรรค์ประจำปี
  • 3. ปรับค่าจ้างประจำปี
  • 4. รถรับส่งพนักงาน(เฉพาะสำนักงานใหญ่)
  • 5. กองทุนประกันสังคม
  • 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ติดต่อ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240
เว็บไซต์: www.rbsupply.co.th
วิธีการเดินทาง
  • ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดงานและเส้นทางการเดินทาง ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-9466813-16 ต่อ 320-323 เวลาทำการ 8.30 -17.30 น. และสาขา 2 นิคมไฮเทค 035-351933-5 ต่อ 213 เวลาทำการ 8.00 -17.00 น.
  • http://goo.gl/maps/gsDN6
ใช้งานแผนที่