เป็นบริษัทที่ปรึกษาบริหารงานโครงการ (Project Management Consultant) ที่ให้บริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง (Design &Construction Management) ให้กับโครงการของหน่วยงานราชการ
Benefits
- ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยง - ประกันชีวิต - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี
Contacts
บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(Head Office) 88 ซอยลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ) ถนนลาดพร้าว
Wangthonglang Wang Thonglang Bangkok 10310
See Map