นับจากจุดเริ่มต้นบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มขีด ความสามารถที่เอื้ออำนวยประโยชน์ในส่วนบุคคลและส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นแรงช่วยผลักดันด้วยการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศของเมืองไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อไปสู่สังคมอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialized Country) ที่สามารถแข่งขันเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล ที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำของการริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ภาครัฐ และเอกชนในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาโปรแกรมภาษาไทย และตัวอักษรไทยใช้ในคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล การนำระบบแฟรนไชส์มาพัฒนากับร้านค้าปลีกจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นต้น
“SVOA” ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้บริการที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้า ภายใต้อุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่ต้องการจะเป็น “แบบอย่างบริษัทที่ดีของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไทย” และด้วยบรรทัดฐาน ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วจนสามารถก้าวเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจ การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบวงจร โดยมีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทุกบริการด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ เป็นผู้แทนจำหน่าย คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ และมีฐานการผลิตคอมพิวเตอร์ของตนเองภายใต้ชื่อทางการค้า “SVOA” ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการค้า คอมพิวเตอร์ ในต่างประเทศ ให้ผลิตภัณฑ์ของ SVOA เป็นสินค้าส่งออกในหลายประเทศ
Benefits
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันภัยยานพาหนะ (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ประกันอุบัติเหตุ (กรณีเสียชีวิต)
 • - ประกันอุบัติภัยการเดินทาง
 • - เงินช่วยเหลือเฉพาะกิจ
 • - โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร
 • - สวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • - สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
 • - สวัสดิการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน
 • - สวัสดิการห้องพยาบาลและยาสามัญประจำบ้าน
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วัน / ปี
 • - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 • - เงินค่าเดินทาง (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
 • - เครื่องแบบพนักงาน เสื้อกันฝน เสื้อกันลม หมวกนิรภัย
 • (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
25 Positions
See all positions
Contacts
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนพระราม 3
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
Website: www.svoa.co.th
Directions
 • - BTS สถานีช่องนนทรี
 • - BRT สถานีวัดด่านและสถานีนราราม 3
 • - รถประจำทางสาย 205, 195 , 89
See Map