ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์เป็นศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้าส่งออกขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในกรุงเทพมีร้านค้ากว่า 1,200 ร้านต้องการทีมงานที่มีความสามารถในการบริหารงานศูนย์การค้า พื้นที่เช่า และอาคารจอดรถ
Benefits
  • 1. ยูนิฟอร์ม
  • 2. กองทุนประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน
  • 3. โบนัสประจำปี
  • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 5. อาหารกลางวัน
  • 6. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 7. เบี้ยขยัน
  • 8. ประกันอุบัติเหตุ
Contacts
บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
488 ถนนดำรงรักษ์
Khlong Mahanak Pom Prap Sattru Phai Bangkok 10100
Tel.: 02-628-1888 ต่อ 7035 ต่อ 1630
See Map