ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์เป็นศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้าส่งออกขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในกรุงเทพมีร้านค้ากว่า 1,200 ร้านต้องการทีมงานที่มีความสามารถในการบริหารงานศูนย์การค้า พื้นที่เช่า และอาคารจอดรถ
Benefits
  • 1. ยูนิฟอร์ม
  • 2. กองทุนประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน
  • 3. โบนัสประจำปี
  • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 5. อาหารกลางวัน
  • 6. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 7. เบี้ยขยัน
  • 8. ประกันอุบัติเหตุ
5 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
Assistant Digital Marketing Manager (Prince Palace Hotel)
pinlocation
Pom Prap Sattru Phai, Bangkok
salary icon
Not specified
2. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
ไฟร์แมน (ประจำเมก้า พลาซ่า สะพานเหล็ก)
pinlocation
Pom Prap Sattru Phai, Bangkok
salary icon
Not specified
3. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
หัวหน้าบัญชี (ประจำเมก้า พลาซ่า สะพานเหล็ก)
pinlocation
Pom Prap Sattru Phai, Bangkok
salary icon
Not specified
4. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำเมก้า พลาซ่า สะพานเหล็ก)
pinlocation
Pom Prap Sattru Phai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
5. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
ช่างประจำอาคาร (ประจำที่พาลาเดียมประตูน้ำ,โบ้เบ๊,วังบูรพา)
pinlocation
Ratchathewi, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
Contacts
488 ถนนดำรงรักษ์
Khlong Mahanak Pom Prap Sattru Phai Bangkok 10100
Tel.: 02-628-1888 ต่อ 7035 ต่อ 1630
Fax: 02-628-1777
See Map