กลุ่มมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกลุ่มผู้บริหาร ทำให้กลุ่มมิตรผลในวันนี้ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 50 ปี พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ กลุ่มมิตรผลได้ขยายฐานการผลิตเข้าไปสู่ประเทศจีน โดยในปี พ.ศ. 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกอ้อยและก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลจากรัฐบาลของสปป.ลาว ด้วยดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก
Benefits
  • ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
  • ประกันสุขภาพ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และอื่นๆ
  • พนักงานที่ประจำโรงงาน มีสวัสดิการบ้านพัก และอาหาร
49 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่บริหารเชื้อเพลิง (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
pinlocation
Dan Chang, Suphan Buri
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
2.
Oct 16, 2019
หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำที่ โรงงานสมุทรสาคร)
pinlocation
Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon
salary icon
Not specified
3.
Oct 11, 2019
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์)
pinlocation
Kuchinarai, Kalasin
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4.
Oct 11, 2019
หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำโรงไฟฟ้าเบตง จ.ยะลา)
pinlocation
Betong, Yala
salary icon
30,000-50,000 บาท/เดือน
5.
Oct 11, 2019
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาคร
pinlocation
Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon
salary icon
ตามโครงสร้าง บวก ค่าประสบการณ์
6.
Oct 11, 2019
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สัญญาจ้าง 3 เดือน
pinlocation
Nong Ruea, Khon Kaen
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
Oct 11, 2019
พนักงานผลิต (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาคร
pinlocation
Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
8.
Oct 11, 2019
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (อำนาจเจริญ)
pinlocation
Mueang Amnat Charoen, Amnat Charoen
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
9. รับสมัครด่วน
Oct 11, 2019
วิศวกรระบบเครื่องมือควบคุม (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)
pinlocation
Dan Chang, Suphan Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10. รับสมัครด่วน
Oct 11, 2019
หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว)
pinlocation
Phu Khiao, Chaiyaphum
salary icon
ตามโครงสร้าง
11.
Oct 11, 2019
นักบัญชี (ธูรกิจปุ๋ย ประจำที่ จังหวัดสระบุรี)
pinlocation
Nong Khae, Saraburi
salary icon
Not specified
12. รับสมัครด่วน
Oct 11, 2019
วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง)
pinlocation
Nong Ruea, Khon Kaen
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
13.
Oct 11, 2019
นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์)
pinlocation
Kuchinarai, Kalasin
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
14.
Oct 11, 2019
เจ้าหน้าที่ผลิตปุ๋ย ธุรกิจปุ๋ย (ประจำ จ.สระบุรี)
pinlocation
Nong Khae, Saraburi
salary icon
ต่อรองได้
15.
Oct 11, 2019
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ผลิต (บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด ด่านช้าง)
pinlocation
Dan Chang, Suphan Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
16.
Oct 11, 2019
เจ้าหน้าที่ผลิต บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์)
pinlocation
Kuchinarai, Kalasin
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
17. รับสมัครด่วน
Oct 11, 2019
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาคร
pinlocation
Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์
18.
Oct 11, 2019
เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว)
pinlocation
Phu Khiao, Chaiyaphum
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
19.
Oct 11, 2019
นักบัญชี โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวและมิตรผลภาคอีสาน
pinlocation
Phu Khiao, Chaiyaphum
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
20.
Oct 11, 2019
วิศวกรเครื่องกล (ประจำโครงการขยาย)
pinlocation
Mueang Amnat Charoen, Amnat Charoen
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
See all positions
Contacts
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
Directions
BTS เพลินจิต
See Map