ธุรกิจสิ่งทอครบวงจรเพื่อการส่งออก 100 % เริ่มตั้งแต่กระบวนการ ปั่นด้าย, ทอผ้า, ย้อมผ้า และผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป บริษัทฯ มีความมั่นคงมากกว่า 60 ปี ที่ติดอันดับ 1 ของบริษัทชั้นนำในธุรกิจสิ่งทอครบวงจรของประเทศ, ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI, มีพนักงานมากกว่า 10,000 คน มีโรงงานทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 13 โรงงาน มูลค่าการส่งออกมากกว่า 8,000 ล้านบาทต่อปี
Benefits
1. เงินช่วยเหลือพิธีมงคลสมรส 2. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต 3. เงินช่วยเหลือกองทุนการศึกษาบุตร 4. เครื่องแบบพนักงานฟรี 5. การตรวจสุขภาพประจำปี 6. เงินกู้ฉุกเฉิน 7. เบี้ยขยัน 8. จำหน่ายเสื้อผ้าราคาถูก 9. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 10. เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) 11. ปรับเงินเดือนประจำปี 12. การพัฒนาฝึกอบรมพนักงานประจำปี 13. Academy Training Center 14. กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 15. กิจกรรมงานกีฬาสีสัมพันธ์ 16. สวัสดิการตามกฎหมายในส่วน กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
10 Positions
Contacts
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์
อาคารนันยางเท็กซ์ไทล์ เลขที่ 27 ถนนเพชรเกษม
Nong Khangphlu Nong Khaem Bangkok 10160
Directions
BTS บางหว้า ต่อด้วยรถเมล์ประจำทาง สาย 80, 81, 84, 123
See Map