ธุรกิจสิ่งทอครบวงจรเพื่อการส่งออก 100 % เริ่มตั้งแต่กระบวนการ ปั่นด้าย, ทอผ้า, ย้อมผ้า และผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป บริษัทฯ มีความมั่นคงมากกว่า 60 ปี ที่ติดอันดับ 1 ของบริษัทชั้นนำในธุรกิจสิ่งทอครบวงจรของประเทศ, ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI, มีพนักงานมากกว่า 10,000 คน มีโรงงานทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 14 โรงงาน มูลค่าการส่งออกมากกว่า 8,000 ล้านบาทต่อปี
Benefits
 • 1. เงินช่วยเหลือพิธีมงคลสมรส
 • 2. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต
 • 3. เงินช่วยเหลือกองทุนการศึกษาบุตร
 • 4. เครื่องแบบพนักงานฟรี
 • 5. การตรวจสุขภาพประจำปี
 • 6. เงินกู้ฉุกเฉิน
 • 7. เบี้ยขยัน
 • 8. จำหน่ายเสื้อผ้าราคาถูก
 • 9. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 • 10. เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
 • 11. ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 12. การพัฒนาฝึกอบรมพนักงานประจำปี
 • 13. Academy Training Center
 • 14. กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
 • 15. กิจกรรมงานกีฬาสีสัมพันธ์
 • 16. สวัสดิการตามกฎหมายในส่วน กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
10 Positions
Contacts
กลุ่มบริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
อาคารนันยางเท็กซ์ไทล์ เลขที่ 27 ถนนเพชรเกษม
Nong Khangphlu Nong Khaem Bangkok 10160
Directions
 • BTS บางหว้า ต่อด้วยรถเมล์ประจำทาง สาย 80, 81, 84, 123
See Map