ดำเนินการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีจำพวกเรซิ่นที่ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย อาทิเช่น ALKYD RESIN / EMULSION / UNSATURATED POLYESTER / UREA FORMALDEHYDE ADHESIVE RESINS/PLASTICIZER / FORMALIN เป็นต้น
Benefits
 • - โบนัสประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - ประกันชีวิต และสุขภาพ
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่าเล่าเรียนบุตร
 • - ค่ากะ
 • - ค่าอาหาร
 • - เครื่องแบบพนักงาน ชาย / หญิง
 • - รถรับส่งพนักงาน
 • - การอบรมสัมมนาภายในภายนอก
 • - ทุนการศึกษา
 • - ฌาปนกิจสงเคราะห์
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - รางวัลอายุการทำงาน
 • - และอื่น ๆ ที่บริษัทจัดให้
10 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 15, 2019
เลขานุการ ประจำโรงงาน
pinlocation
Bang Sao Thong, Samut Prakan
salary icon
18,000 บาท
2.
Oct 15, 2019
เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐาน ISO
pinlocation
Bang Sao Thong, Samut Prakan
salary icon
ตามโครงสร้าง
3.
Oct 15, 2019
นักวิจัย / นักวิจัย QC
pinlocation
Bang Sao Thong, Samut Prakan
salary icon
ตามความความสามารถและประสบการณ์
4.
Oct 15, 2019
พนักงานฝ่ายผลิต
pinlocation
Bang Sao Thong, Samut Prakan
salary icon
ตามประสบการณ์
5.
Oct 15, 2019
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ
pinlocation
bts iconChong Nonsi
brt iconSathorn
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
6.
Oct 15, 2019
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าวัตถุดิบ และสำเร็จรูป
pinlocation
Bang Sao Thong, Samut Prakan
salary icon
ตามความความสามารถและประสบการณ์
7.
Oct 15, 2019
เจ้าหน้าที่สรรหา / หัวหน้าส่วนฝึกอบรม
pinlocation
Bang Sao Thong, Samut Prakan
salary icon
ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
8.
Oct 15, 2019
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิต
pinlocation
Bang Sao Thong, Samut Prakan
salary icon
ตามโครงสร้างและประสบการณ์
9.
Oct 15, 2019
Production Engineer / Process Engineer
pinlocation
Bang Sao Thong, Samut Prakan
salary icon
Not specified
10.
Oct 15, 2019
เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสำนักงาน
pinlocation
bts iconChong Nonsi
brt iconSathorn
salary icon
ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
Contacts
179/90-92 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้
Thungmahamek Sathon Bangkok 10120
Tel.: 02-287-2000
Fax: 02-287-3810
See Map