JobThai
CDG GROUP
จากผู้ให้บริการสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ในช่วงสงครามเวียดนาม ได้พัฒนาสู่กลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันชั่นต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที รวมไปถึงบริการหลังการขายพร้อมซ่อมบำรุงครบวงจร ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปี กลุ่มบริษัทซีดีจี ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 7 บริษัท คือ บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท จีไอเอส จำกัด บริษัท โกลบเทค จำกัด บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คอร์ วิสดอม จำกัด วิสัยทัศน์ (Vision) ผู้ให้บริการเทคโนโลยี โซลูชันซึ่งใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แบรนด์ (Brand Mantra): TECHNOLOGY FOR A BETTER SOCIETY เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพสังคมที่ดีขึ้น คุณค่าองค์กร (Core Values) Innovation – สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง Care – ดูแล ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และสังคม Trust – น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ และพึ่งพาได้ Dynamic – รวดเร็ว ว่องไว พัฒนาอย่างต่อเนื่อง Determination – มุ่งมั่น ทุ่มเท ใส่ใจ เพื่อความเป็นเลิศ
Benefits
การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันสังคม การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือ / เงินกู้ - เงินกู้เอนกประสงค์ (BFIT) - เงินกู้ที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยพิเศษ - เงินสงเคราะห์บุตร - เงินช่วยเหลืองานศพ วันหยุด - ลาพักร้อน 12-15 วันต่อปี - ลาป่วย - ลากิจ
- ลาคลอด - ลาฌาปนกิจ - ลาอุปสมบท - ลาเพื่อการฝึกอบรม - ลาเพื่อรับราชการทหาร อื่น ๆ - เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - เบี้ยเสี่ยงภัย และเงินเพิ่มพิเศษ (พนักงานในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้) - งานรับรางวัลอายุงาน - ฟิตเนส ** สวัสดิการขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและประเภทการจ้างงาน
Contacts
CDG GROUP
127/27,29-31 Nonsee Road,
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
Directions
วิธีเดินทางโดย BTS- ลงสถานีช่องนนทรี ทางออกที่ 2 มีรถตู้รับ-ส่งฟรี จอดบริการหน้าร้านกาแฟอเมซอน อาคารสาทรธานี 2 หรือต่อวินมอเตอร์ไซด์ บอกว่าไปอาคารซีดีจี เฮ้าส์ วิธีเดินทางโดย MRT-ลงสถานีคลองเตย มีรถตู้บริการรับ-ส่ง ฟรี ทางออก 1 บริเวณจุดรอแท็กซี่ วิธีเดินทางโดย BRT- ลงสถานีนราราม แล้วต่อมอไซต์มาอาคารซีดีจี เฮ้าส์