JobThai
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และบริการ
สวัสดิการ
- ฐานเงินเดือน และโบนัส 1 เดือน - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ - ตรวจสุขภาพประจำปี - การพัฒนาทักษะตามความเหมาะสมของหน้าที่การทำงาน
ติดต่อ
Digital Commerce Co., Ltd.
171 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120