JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  29 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- บริหารจัดการยอดขาย และบริหารพื้นที่ขายร้านค้า 7-Eleven ในพื้นที่ภาคตะวันออก

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลมณฑลขอนแก่น
สรรหาว่าจ้างพนักงานร้าน และจัดทำประวัติพนักงาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
3 . Graphic Design
ออกแบบและสร้างสรรค์งาน Graphic Design สำหรับการสื่อสารออนไลน์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดส่งขาออก
1. จัดทำตารางสายส่ง (Routing) และสายงาน ให้กับผู้ขนส่ง ในการส่งสินค้าให้ร้านสาขา 2. ดำเนินการคำนวณยอดการใช้รถขนส่ง ในการส่งสินค้าในร้านสาขาในแต่ละวัน 3. ประสานงานเกี่ยวกับร้านเปิดใหม่ – ร้านปิดป...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
5 . นิติกร (งานสัญญา)
1.วิเคราะห์ ประมวล ค้นคว้า ข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อปรับใช้กับข้อเท็จจริงในทางสัญญาต่างๆ 2.ให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านกฎหมาย และ กฎหมายภาษีอากร แก่หน่วยงานต่างๆในบริษัทและบริษัทในกลุ่ม 3.จัดทำสรุปข้อ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
6 . พนักงานบำรุงรักษา (ช่างไฟฟ้า)
1. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักร, อุปกรณ์ไฟฟ้า, อาคารสถานที่ และเครื่องทำความเย็น 2. ควบคุมกำกับการทำงานของผู้รับเหมา 3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำสัปดาห์/เดือน/ปี (งาน PM)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 14,000 บาท (ไม่รวมโอทีและค่าประสบการณ์)
18 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อOff line & Online 2. สร้างสรรค์รูปแบบการผลิตสื่อให้มีคุณภาพตามมาตราฐานที่ตั้งเป้าหมายไว้ 3. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการเผยแพร่สื่อใหม่ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ติดตามสื่อ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บริหารเรื่องร้องเรียน
1. รับเรื่องร้องเรียน และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 2. จัดทำสถิติเรื่องร้องเรียนต่างๆ 3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าอย่างทันท่วงที 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับห...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่สื่อดิจิตอล
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านสื่อOnline 2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า และบริการ 3. จัดทำสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม 4. ดำเนินการติดตั้ง และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ / เขียนแบบ
1. จัดทำแบบ ออกแบบ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น, อาคารสำนักงานต่างๆ 2. เขียนแบบโครงสร้าง และปรับปรุงแบบให้ได้ตามความต้องการ 3. ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ 4. สรุป รายงานผลให้ผู้บริหารรับท...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
11 . พนักงานจับตัวเลข
สำรวจศักยภาพทำเล -สำรวจจำนวนประชากร / สำรวจการจราจร -เป็นงาน Out door ไม่ประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่ง (งานเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 400 บาท/วัน
18 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่แปลวรรณกรรมจีน
1. รวบรวมข้อมูล และเรียบเรียง เกี่ยวกับจีนวิทยาที่น่าสนใจ และเชื่อถือได้ 2. ตรวจสอบ แก้ไขเนื้อหาให้งานเขียนมีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย 3. ประสานงานกับฝ่ายศิลป์ และโรงพิมพ์ เพื่อดำเนิ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
13 . พนักงานธุรการ ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ (เพศชาย ปวช.-ปวส. เท่านั้น)
- คีย์เอกสารงานต่างๆ ประสานงานแต่ละหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ขับรถรับส่งเอกสารแทนแมสเซนเจอร์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Numkrai Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
14 . วิศวกรโยธา (ออกแบบโครงสร้าง)
ควบคุมการออกแบบโครงสร้าง ต่อเติมโครงสร้าง การเสริมความแข็งแรงโครงสร้างให้มีความปลอดภัย และถูกต้องตามข้อบังคับทางกฎหมาย และมาตรฐานทางวิศวกรรม ควบคุมการตรวจสอบโครงสร้างและระบบสุขภิบาล รมถึงการแก้ไขโครง...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
จัดทำแผนงานและควบคุมดูแลโครงการดต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้สนับสนุนศูนย์กระจายสินค้าต่างๆของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น ( Productivity Improvement) ศึกษาอุปกรณ์ และ เทคโนโล...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
16 . Freelance เขียนแบบ AutoCAD / REVITรับสมัครด่วน !
เขียนแบบร้าน 7-11 งานสถาปัตย์ งานโครงสร้าง งานสุขาภิบาล

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ประจำศูนย์กระจายสินค้า สุราษฎร์ธานี
- ดูแลงานด้านทรัพยากรุบุคคล - Recruitment - Payroll - Welfare - Information system

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำโรง (หลังอิมพีเรียลเวิลด์)
1. เจ้าหน้าที่จัดส่ง หน้าที่ดูแลจัดการ สายส่ง ให้สายส่งไปส่งสินค้าให้ได้ถูกต้องและครบถ้วน 2. เจ้าหน้าที่ข้อมูลเบเกอรี่ ทำการรวบรวมข้อมูลในการทำงานของสายส่ง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Location) ปฎิบัติงานอิสาน
- สรรหาทำเลร้าน 7-11 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ จัดทำสัญญาเช่าร้านสาขา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน (ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย)
คุณสมบัติที่ต้องการเบื้องต้น 1.เขียนโปรแกรม/ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม-แก้ไขปัญหาการใช้งานทั้ง Web Application และ Windows Application 2.ดึงข้อมูลจากฐานประเภท SQL Server,MySQL โดยใช้ PHP,JQuery,Javascrip...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
21 . เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออก(ชลบุรี)
1. การบริหารพื้นที่ใช้รถบรรทุกสินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ในเอกสาร Summary Shipping 2. ประสานงานกับผู้ขนส่งติดตามรถขนส่งเข้ารับสินค้าให้ตรงตามเวลากำหนด และ ตามลำดับการขึ้นสินค้า 3. โยกร้านสาข...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
18 Jul 19
22 . ด่วน*** เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า7-11สุวรรณภูมิ
เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า(Inventory) - รับผิดชอบทำ cycle count ประจำวัน - การออก C/N (ใบลดหนี้) กรณีไม่มีสินค้าจัดส่ง - การออก Invoice Order พิเศษ (บิลด่วนIT) - ทำการเบิกสินค้าไปจัดรายการ - ทำการโอ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Numkrai Industrial Bangkok
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
23 . วิศวกรบำรุงรักษา ประจำศูนย์กระจายสินค้า 7-11 จ.สุราษฎร์ธานี
1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้า 2. ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการใช้งาน 3. กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องจั...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
24 . Part Time การตลาด (EVENT)
- การตลาด/ EVENT - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary 400 บาท/วัน
18 Jul 19
26 . Part Time สำนักงาน(สีลม,สาทร)รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น. *สัญญาจ้างรายปี* *พื้นที่ทำงาน (สีลม,สาทร,แจ้งวัฒนะ)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
8 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
27 . พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)รับสมัครด่วน !
ปฎิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาอาคารและระบบ Utility, เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฎิบัติงานด้านวิศวกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
28 . พนักงานจัดส่ง ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง วุฒิ ปวช.-ปวส. เท่านั้นรับสมัครด่วน !
งานที่ต้องปฏิบัติ 1. ทำการบันทึกรับสินค้า 2. ทำการออกใบ Picking List ให้แผนกรับและส่งมอบ เพื่อไปจัดสินค้า 3. ทำการออกใบส่งสินค้าให้ร้านสาขา 4. ทำการเพิ่มสายรถให้แก่ร้านเปิดใหม่ 5. ทำการอนุมัติใบ ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
29 . R&D
- จัดทำแผนการพัฒนาสินค้า - ดำเนินการทดสอบสินค้าตามขั้นตอนต่าง ๆ - รวมถึงการสรุปข้อมูลในการทดสอบแต่ละขั้นตอน - จัดทำบันทึกคุณภาพการ Handling สินค้าตามมาตรฐานของสินค้าชนิดนั้นๆ พร้อมทั้งดำเนินกา...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตาทโครงสร้าง
18 Jul 19
  29 Positions      
Sort By 
Disability Jobs