สำหรับ คริสเตียนีและนีลเส็น ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 ในชื่อ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (สยาม) จำกัด และได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ และก่อสร้างโครงการที่สำคัญ ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศโดยรวม ทั้งของภาครัฐ และเอกชน โครงการเหล่านี้หลายโครงการกลายเป็นสถานที่ หรือสัญลักษณ์สำคัญของประเทศ เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ท่าเทียบเรือคลองเตย สะพานกรุงเทพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และสะพานสารสีนที่ภูเก็ต เป็นต้น ปัจจุบัน คริสเตียนีและนีลเส็น เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในชื่อ "บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)" ในปี 2535 ดำเนินธุรกิจก่อสร้างมากว่า 85 ปี และเพื่อรองรับการขยายงานก่อสร้างภายในประเทศไทยในปี 2559 และอนาคต จึงมีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้าเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้
Benefits
 • - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 100-250 บาท/วัน
 • - เบี้ยเลี้ยงประจำหน่วยงาน 100-250 บาท/วัน
 • - ที่พัก/ค่าเช่าบ้าน พนักงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
 • - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 12,000.-/ปี
 • - ค่ารักษาพยาบาลกรณีทันตกรรมปีละไม่เกิน1,000.-
 • - ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน
 • - ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย
 • - ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 24 เท่าของรายได้
 • - เงินเกษียณอายุ/บำเหน็จ
 • ฯลฯ
10 Positions
1.
Oct 23, 2019
Project QA Manager
pinlocation
In many provinces
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
2.
Oct 23, 2019
วิศวกรโยธา/วิศวกรสำนักงาน กว.ภาคี/สามัญ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)
pinlocation
Bang Na, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
3. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
เขียนแบบงานระบบ M&E ประจำโครงการก่อสร้าง
pinlocation
In many provinces
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
4. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
QS Engineer
pinlocation
In many provinces
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
5. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
สถาปนิกอาวุโส/สถาปนิก (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง )
pinlocation
In many provinces
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
6. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
QC Engineer
pinlocation
Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
7.
Oct 23, 2019
ช่างเขียนแบบ(ประจำ Plant อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)
pinlocation
Si Racha, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
8. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
จป.ระดับวิชาชีพ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)
pinlocation
In many provinces
salary icon
ตามโครงสร้างและประสบการณ์
9.
Oct 23, 2019
วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล (ประจำสำนักงานใหญ่/ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)
pinlocation
In many provinces
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
10. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
ช่างเขียนแบบโยธา (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)
pinlocation
Bang Na, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
Contacts
727 ถนนลาซาล
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260
Fax: 02-338-8090
See Map