บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้เปิดดำเนินธุรกิจในปี 2534 ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำขายยังต่างประเทศในกลุ่มตลาดใหญ่ ๆ ได้แก่ เอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I.) ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และ 14001
Benefits
 • - ค่าเช่าบ้าน
 • - ค่ารถ
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ค่าภาษา
 • - ประกันชีวิต
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัส
 • - รถรับ-ส่ง
 • - ฯลฯ
Contacts
บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
92/9 M.2 Laem Chabang Industrial Estate, I-E-R T Free Zone 1,
Thung Su Khla Si Racha Chon Buri 20230
Tel.: 038-490-440-4 ต่อ 265,207
See Map