JobThai
Protoss Technology เป็นผู้ให้บริการทางด้าน IT Solution ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้าน Software Development
Contacts
PROTOSS TECHNOLOGY CO., LTD.
บริษัท โปรทอส เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0135562006668 เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ห้อง ดับเบิลยู 10 ชั้น 30 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310