JobThai
บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจมากว่า 90 ปี ตั้งแต่ค.ศ.1927 เป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม เช่น เครื่องสำอาง, อาหารเสริม, น้ำหอม, สารแต่งกลิ่นและรส, อาหารเพื่อสุขภาพ, สารเติมแต่งในอาหาร, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด, บรรจุภัณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ จากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกทั้งกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป อเมริกา ออสเตรเรีย และญี่ปุ่น เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2015,GMP และปัจจุบันได้ขยายสาขาไปยังประเทศอินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บริษัทฯ มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าปัจจุบันต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ จำนวนมาก
1.สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด 2.ทำงานจันทร์-ศุกร์ 3.โบนัสประจำปี 4.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ( Head Office / Plan) 5.ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม 6.ท่องเที่ยวสังสรรค์ประจำปี 7.ศึกษาดูงานต่างประเทศ 8.เงินช่วยเหลืองานศพพนักงาน / ครอบครัว 9.เงินช่วยเหลืองานบวชพนักงาน / บุตรพนักงาน 10.ของขวัญคลอดบุตร / พนักงานหรือคู่สมรส 11.ค่าน้ำมันเดินทาง (บางตำแหน่ง) 12.วันหยุดตามประเพณีอย่างน้อย 13 วัน 13.วันหยุดพักร้อน 6-12 วัน 14.การฝึกอบรม ตามตำแหน่งงาน 15.ส่วนลดซื้อสินค้าราคาพนักงาน 16.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
65/1 ถนนสุขาภิบาล2
Prawet Prawet Bangkok 10250